Young Ambition

Design your Future


Young Ambition is er voor jongeren die extra hulp nodig hebben bij hun toekomst, en bij de weg hiernaartoe. Dit wordt gedaan door aan te sluiten op de wensen en behoeften van de jongere, ‘een traject op maat’. Denk aan talentengesprekken, meelopen in de praktijk, samen werken aan een concreet actieplan en praktische hulp bij het daadwerkelijk aankomen op een opleiding.

Lees meer


De Jonge Krijger

Krijger Academie

De Krijger Academie 2.0 is een doorlopende groepstraining van 1 dag per week waarin jongeren leren wie ze zijn en wat ze kunnen. Daarnaast leren ze ook presenteren en hoe ze een CV en sollicitatiebrief kunnen schrijven. Voor toelating op het mbo kunnen ze extra hulp krijgen bij Nederlands en rekenen. In maximaal een half jaar hebben de jongeren hun doelen bereikt!

Lees meer


De Jonge Krijger

Geen Jongere Buitenspel

Als het voor een jongere lastig is om naar school te gaan of een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat hij een Wajong krijgt, niet de goede vooropleiding heeft, nog niet zo goed Nederlands spreekt of andere problemen heeft waardoor hij niet verder komt, kan hij terecht bij Geen Jongere Buitenspel (16-27 jaar). De GJB-coaches helpen jongeren met meer afstand tot de arbeidsmarkt weer aan werk of een opleiding! Er is tot eind 2016 plek voor 25 jongeren.

Lees meer


Werkpad

werkpad

Werkpad begeleidt mensen met een beperking naar passend werk. Het project is geschikt voor jongeren met verschillende opleidingsniveaus. Door hun beperking is het voor deze jongeren extra lastig om (opnieuw) aan het werk te komen. Met een gerichte aanpak waarbij groepsactiviteiten en individuele begeleiding hand in hand gaan, wordt de jongere bemiddeld naar regulier werk. In deze trainingen worden arbeidsvaardigheden ontwikkeld zodat de jongeren klaar zijn om de arbeidsmarkt op te gaan.

Lees meer


Stichting Desalniettemin

Eerste helft

Door sport worden de jongeren gemotiveerd zich verder te ontwikkelen, zodat ze een diploma halen of een werkgever vinden. Na het traject hebben de deelnemers ervaring en zelfkennis opgedaan, die ze kunnen toepassen voor een intake op een vervolgopleiding of op zoek naar een baan in de arbeidsmarkt.

Lees meer


Emma at Work

Emma at Work, in 2006 opgericht in het Emma Kinderziekenhuis/AMC, begeleidt jongeren van 15 tot 30 jaar met een chronische ziekte of lichamelijke beperking naar een zelfstandige toekomst. Het is belangrijk voor deze jongeren om vanaf jongs af aan werkervaring op te doen om op die manier de kansen op een (financieel) zelfstandige toekomst te vergroten.

Lees meer