Het Actieplan Jeugdwerkloosheid (2017)  is een regionale samenwerking tussen UWV en 15 gemeenten in de regio Midden-Utrecht. Samen blijven we ons inzetten om jongeren aan een baan, stage of leerwerkplek te helpen. Want het werk is nog niet klaar. Er zitten nog altijd 1500 jongeren in de bijstand en 3000 jongeren staan ingeschreven als werkzoekend.

Benieuwd naar de resultaten van het actieplan in 2015-2016? Bekijk de infographic resultaten 2015-2016.

Speerpunten
Samen zetten we in op de volgende speerpunten:

  • Speerpunt 1. Klaar voor de start
  • Speerpunt 2. Matchen op werk en opleiding
  • Speerpunt 3. Versterken

Initiatieven
Om onze doelen te bereiken, werkt het actieplan samen met initiatieven. De initiatieven werken voor uiteenlopende groepen werkloze jongeren, bijvoorbeeld jongeren met een arbeidsbeperking, hoge opleiding, met of zonder startkwalificatie, met een niet-westerse achtergrond of multi problematiek. Ook is er een initiatief dat niet zichtbare jongeren zonder werk opzoekt.